Hiển thị My Computer / This PC trên Windows 10 / 11

LaptopPro hướng dẫn các bạn ẩn, hiện This PC (My Computer) vốn được mặc định ẩn trên hệ điều hành Windows 10 / Windows 11

Cách này còn dùng để hiện thêm một số Shortcut truy cập nhanh vào : Rycycle Bin / Control Panel / Networks

Hướng dẫn bằng hình ảnh #

  • Click chuột phải lên màn hình Desktop
  • Chọn vào mục Pesonalize
Click phải để truy cập menu Personalize

Cửa sổ hiện lên : chọn vào mục Themes để thay đổi các tuỳ chỉnh cá nhân hoá

Chọn vào mục Themes để thay đổi tuỳ chỉnh cá nhân

Tại đây, chọn voà mục Desktop icon settings, hộp thoại hiện lên cho phép bạn tuỳ chỉnh các shortcut truy cập nhanh.

Chọn vào desktop icon settings để hiện shortcut

Tại hộp thoại Desktop icon setting, click và chọn vào icon shortcut bạn muốn show ra Desktop

Desktop icon settings

Hướng dẫn bằng Video #

Powered by BetterDocs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.