Thay đổi thời gian của hệ thống Windows

Trong hệ điều hành Windows, hệ thống giờ giấc được cập nhật online hoàn toàn chính xác và đồng bộ với giờ thế giới.

Tuy nhiên vì một lý do nào đó, thời gian thể hiện chưa đúng với khu vực mà bạn đang sinh sống. Nguyên nhân có thể đến từ :

  • Múi giờ ở vùng bạn sinh sống chưa đúng.
  • Định vị chưa bật dẫn đến sai vị trí múi giờ.
  • Hệ thống date & time chưa được bật tự động.

Hướng dẫn bằng hình ảnh #

Có 2 cách để truy cập vào cài đặt thời gian của hệ điều hành windows.

Cách 1 #

  • Bấm vào biểu tượng Windows hoặc gõ phím {Cửa sổ} trên bàn phím.
  • Chọn vào biểu tượng Settings để truỳ cập vào mục cài đặt hệ thống
  • Cửa sổ hiện ra, bạn tiếp tục thao tác như sau :

Cách 2 #

Bấm vào biểu tượng Windows hoặc gõ phím {Cửa sổ} trên bàn phím.

Gõ tìm kiếm “Date & Time settings

Cài đặt hệ thống thời gian tự động #

Từ 2 cách truy cập vào cài đặt thời gian như trên. Bạn có thể tiến hành thay đổi thời gian của máy theo cách tự động hoặc thủ công.

  • Chọn múi giờ theo khu vực bạn sinh sống trong mục : “Time Zone
  • Cài đặt thời gian tự động theo định vị : ” Set time zone automatically

Sau đó chọn “Sync now” để hệ thống cập nhật giờ mới nhất.

Hướng dẫn bằng Video #

Chúc các bạn thành công!

Powered by BetterDocs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.