Tuỳ chỉnh các thông số màn hình Windows

Đôi khi sử dụng Windows, bạn thấy các icon hoặc cửa sổ làm việc ở trạng thái quá nhỏ, hoặc quá lớn. Ảnh hưởng đến không gian làm việc cũng như trải nghiệm của bạn.

Khả năng hiểu thị của máy tính ảnh hưởng nhiều từ :

 • Độ phân giải màn hình
 • Tỉ lệ sclae

Đối với các laptop có màn hình độ phân giải màn hình cao thì tỉ lệ scale càng nhiều mức vì độ nét cao nên có thể mở rộng không gian làm việc trở nên lớn hơn. Khi đó các icon và nút bấm sẽ nhỏ lại.

Đầu tiên để truy cập vào cửa sổ tuỳ chỉnh, click phải vào màn hình Desktop và chọn Display settings.

Truy cập vào menu Display settings

Chỉnh tỉ lệ scale màn hình #

 • Click chuột phải lên màn hình Desktop, chọn Display Setting
 • Cửa sổ hiện ra, chọn vào mục Scale
 • Tỉ lệ càng lớn thì icon và càng to, không gian làm việc càng nhỏ và ngược lại.
Điều chỉnh tỉ lệ scale màn hình

Chỉnh độ phân giải màn hình #

 • Click chuột phải lên màn hình Desktop, chọn Display Setting
 • Cửa sổ hiện ra, chọn vào mục Display resolution
 • Tuỳ chỉnh độ phân giải mong muốn.

*** Lưu ý : Độ phân giải nên để mặc định (Recommend), chỉ tuỳ chỉnh khi bạn thật sự cần thiết.

Điều chỉnh độ phân giải màn hình

Chỉnh hướng xoay màn hình #

 • Click chuột phải lên màn hình Desktop, chọn Display Setting
 • Cửa sổ hiện ra, chọn vào mục Display Orientation, sẽ có 4 thông số như sau
  1. Landscape : màn hình ngang theo tiêu chuẩn, sử dụng như thông thường.
  2. Portrait : màn hình dọc, sử dụng trong trường hợp bạn nối ra màn hìn phụ hoặc xoay dọc laptop sử dụng như Tablet.
  3. Landscape (flipped) : màn hình ngang (hướng ngược)
  4. Portrait (flipped) : màn hình dọc (hướng ngược)
Điều chỉnh hướng xoay màn hình

Chỉnh tần số quét màn hình #

 • Click chuột phải lên màn hình Desktop, chọn Display Setting
 • Cửa sổ hiện ra, chọn vào mục Advanced display
 • Tìm đến mục Choose a refresh rate và lựa chọn tần số quét mong muốn
Truy cập vào mục Advanced display
Điều chỉnh tần số quét theo tuỳ khả năng mỗi loại màn hình

Powered by BetterDocs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.