Dell Precision 7510

Dell Precision 7510 - Option khủng dành cho dân chơi
- Cấu hình : Intel Xeon E3 1575m v5 / Ram 32GB DDR4 2133Mhz (ECC) / Quadro M2000M 4GB / 15.6in UHD (3820*2160) 4K - 100% Adobe Gamut / Webcam - FingerPrint - Keyboard LED backlight.
- Tình trạng : Máy đẹp xuất sắc, 99% 
- Bảo hành : 20/07/2020 - Chính hãng DELL Việt Nam / ProSupport
- Giá chỉ : 2x.000.000 VND 
- Call : 0338011144
- Website : https://LaptopPro.vn

Dell Precision 7510 Dell Precision 7510 Dell Precision 7510 Dell Precision 7510 Dell Precision 7510

Đánh giá chất lượng
5/5
Hiệu suất
Hiệu năng CPU 80%
Kĩ năng của tôi
Nhà thiết kế web 50%
0
Cool Number
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.